• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuka Dramatu: Analiza Wielkich Klasyków

Często okazuje się, że stres ma okazję wywołać depresję, kiedy pojawia się nieoczekiwanie oraz jest niebywale silny. Tak samo jest w wypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej aniżeli w innych ciężkich życiowych sytuacjach. Stres ma okazję spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub też być składnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtenczas pomoże ANCHOR. Mozolnie trwające kłopoty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia wiadomo, że czynnikami wyzwalającymi może być też utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że składnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres i nie wolno przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej może pojawić się depresja, oraz kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Przeglądaj

2. Post

3. Znajdź więcej

4. Sprawdź tutaj

5. Subskrybuj

Categories: Muzyka

Comments are closed.